БългарскиEnglishΕΛΛΑΣDeutschFrenchРускийSpanish
Разширени вени

Безкръвно лечение на разширени вени

Задайте въпрос

Болестта "разширени вени" (”варици”) на долните крайници понякога налага оперативно лечение. Освен съществуващите традиционни оперативни намеси, вече са разработени съвременни методи, които са алтернатива на хирургическия метод – стрипинг.

Един такъв нов метод е премахването на разширени вени на долните крайници с помощта на лазерна сонда с локална анестезия.

Безкръвно лечение на разширени вени, Лазерна аблация, Лечение на ХАНК, Амбулаторно премахване на стволови разширени вени с помощта на лазерна сонда.

Какво представлява болестта "разширени вени"?

От разширени вени на долните крайници страдат около 40 % от жените и около 20 % от мъжете. Вените са кръвоносни съдове, които връщат кръвта към сърцето. Те разполагат с много фини образувания на венозната стена, наречени венозни клапи, които спомагат кръвта в съда да се движи само в една посока – от периферията към сърцето. Разширените вени се появяват, когато заболеят тези венозни клапи. Тогава при нормалния изправен стоеж на човека се стига до застой или махаловидно движение на венозната кръв в засегнатия съд. Без адекватна лекарска намеса се стига до появата на болки, чувство на напрежение, умора, поява на отоци около глезените и по-нагоре, а по-късно и промени на кожата и подкожието, чести възпалителни процеси, както и поява на незарастващи венозни язви. Заболяването може да се разпростре и върху дълбоката венозна система (така наречените „вътрешни вени”) и при появата на усложнения може значително да бъде нарушено качеството на живот на засегнатия от болестта. При развила се вече дълбока венозна тромбоза, състоянието може да бъде и животозастрашаващо. Затова лечението на разширените вени трябва да започне възможно по-рано.
Ако след ангиологичен преглед и след съответно ултразвуково изследване с доплеров апарат, бъде доказана недобрата функция на част от венозните Ви клапи, този венозен сегмент трябва да бъде отстранен.

Принцип на лечение с лазерна сонда

При лазерния метод (ELVeS = Endo Laser Vein System) се стига до запушване (облитерация) на голямата подкожна вена(Vena saphena magna) и на малката подкожна вена(Vena saphena parva).
Светлинната енергия на лазерния лъч се поглъща от хемоглобина в кръвта и се превръща в топлина. Така температурата във вътрешността на вената се повишава до около 60-70 градуса по Целзий. Във венозната стена настъпват промени, които водят до съсирване на кръвта в този участък на съда. С други думи казано – вената се „заварява” от тази температура. Преди тази манипулация около разширения венозен съд се впръсква с тънка игла разреден разтвор на локален анестетик, който има за цел напълно да обезболи третирания участък и на второ място като буфер да предпази от термично увреждане околната тъкан.

Начин на извършване на манипулацията

Лазерното лечение на разширените вени е амбулаторен метод, но се извършва в хирургична зала при строго спазване на правилата за асептика и антисептика. Всички консумативи са еднократни. Работи се с един особен вид местно обезболяване, така наречената тумесцентна анестезия. Според телесното тегло и според дължината на третирания участък в ложето около вената под непрекъснат ехографски контрол се впръсква с помощта на една помпа между 500 и 1500 мл разреден разтвор на локален анестетик - напр. лидокаин. Тази методика има съществено предимство пред общата упойка, защото пациентът (пациентката) остава подвижен, а така се намалява риска от тромбози на други съдове. Това важи с още по-голяма сила за болни с придружаващи сърдечно-съдови и астматични оплаквания, където общото обезболяване е с много висок риск.

Първоначално се извършва преглед с ултразвукова сонда. Разширената вена се маркира върху кожата. Там където е най-ниската инсуфициентна точка се пунктира с игла (с диаметър около 1,2 мм). При лечението с лазерна сонда по правило това убождане е единственото място, от което се прониква във вената, такa че при това лечение не остават белези. През иглата се въвежда в съда тънък катетър. След него внимателно се въвежда тънкото лазерно влакно до нивото на слабинната област. Целият този процес се контролира от втори лекар с ултразвуков апарат.

Следва въвеждане на обезболяващия разтвор в ложето около вената. Краят на лазерното влакно се свързва с лазер-генератора, който създава лазерен лъч с дължина на вълната около 980 нанометра (това са инфрачервени лъчи). Хирургът започва бавно да изтегля катетъра с лазерното влакно, като скоростта е около 3-5 сек. за сантиметър. Скоростта е в пряка зависимост от големината на разширената вена. На дисплея на апарата постоянно визуално се контролира от оператора количеството на въведената енергия – средно около 100 Джаула на линеен сантиметър. Съществуват две методики на лечение на разширена вена с лазерни влакна – с непрекъснато бавно изтегляне или на определени импулси. Така или иначе винаги се стига до сбръчкване на венозната стена и до нейното запушване. Вече нефункциониращата вена може без никакъв проблем да се остави в крайника на пациента и не се налага изтръгване както при традиционния метод - стрипинг. От активираните ензимни процеси тя ще бъде бавно „разложена” в следващите седмици и превърната в съединителна тъкан. По желание на пациентите в същата процедура могат да се третират и страничните клонове на главната вена, ако и те са разширени. Опитът обаче показва, че в до 60% от случаите тези странични клонове сами облитерират благодарение на приложената след лазерното лечение външна еластична компресия. Ако все пак останат единични възли, без никакъв проблем могат да се склерозират по метода на склеротерапия с пяна. Не е проблем при пациенти с двустранна варикоза да се обработят и двата крайника, но се препоръчва това да стане поне през един месец време между двете процедури.

След цялостното отстраняване на катетъра и лазерната оптика следва налагане на външна еластична компресия и медицински еластичен бинт или медицински еластичен чорап от втори компресионен клас. Той остава на крайника 5 денонощия, след което се носи само през деня. Като профилактика спрямо дълбоката венозна тромбоза освен двигателната активност пациентите трябва 5 дни поред да правят подкожно инжекции с нискомолекулярен хепарин – по една на ден (това са готови аптечни форми).

След напускане на операционната зала Вие ще бъдете със запазена работоспособност през следващите дни. Задължително ще получите телефонен номер за обратна връзка с оператора, както и наставления и препоръки за контролни прегледи - всички те са безплатни.

Общи препоръки

Лазерното лечение на разширените вени е изцяло амбулаторен метод. Пациентът престоявя в лечебното заведение само няколко часа. След изписването се препоръчва той да останете в кръга на своето семейство или при близки хора поне още 12 часа. В първите 24 часа след манипулацията не трябва самостоятелно да се движи по улицата, да управлява превозно средство, сам да ползва обществения транспорт, както и да работи с опасни машини. Тези предпазни мерки са свързани не с манипулацията на вената, а с локалната анестезия.

Евентуални странични реакции

След отзвучаване на локалната анестезия по хода на вената могат да настъпят много слаби болки в следващите 10 часа, но те са с преходен характер. По правило около третираната вена се получават леки синини. Те изчезват от само себе си след около 10 дни. По-упоритите синини остават няколко седмици. Локалното охлаждане и хепариновите гелове помагат за по-бързото им разнасяне. При някои пациенти може третираната с лазерното влакно вена да се напипва като твърд и болезнен участък, но това е много рядко и отзвучава до две седмици. Дължи се на постигнатия асептичен възпалителен процес, което е целта на лечебната манипулация. Прилагането на нестероидни противовъзпалителни мехлеми и охлаждане бързо нормализират състоянието. Някои пациенти чувствуват сбръчкването на вената като едно постоянно теглене в крайника, това е напълно безобидно и отзвучава напълно 1 до 2 седмици след лечението. В световен мащаб възможността за неуспех от манипулацията е под 1 %.

Рискове и възможни усложнения

Въпреки отговорното и внимателно лечение на вената при лазерния метод могат да настъпят някои усложнения, които да изискват допълнително внимание:

 • Инфекция - изключително рядко, защото се работи при стерилни условия в хирургична операционна. Но все пак ако настъпи – необходимо е антибиотично и локално лечение от страна на Вашия лекар.
 • По-големи от обичайното подкожни кръвоизливи, които следва са се третират допълнително, включително и хирургично.
 • В много редки случаи са описани появата на кожни втвърдявания (келоиди), които не са желани от козметична гледна точка.
 • Възможна е появата на кафеникаво оцветяване по хода на третираната вена, което да отзвучи след няколко месеца.
 • Алергични реакции спрямо локалната анестезия също биха били възможни. Те се изразяват в сърбеж, обрив или друго, което би наложило по-сериозно лечение, но по принцип са изключително редки – казуистика.
 • Нарушена кожна чувствителност по хода на обработената вена – мравучкане или като безчувственост. По правило това нарушение е с обратим характер. Изключително рядко може да се запази за по-дълъг период време.
 • Също много рядко усложнение е появата на лимфостазен оток на третирания крайник, което изисква по-продължително носене на външната еластична компресия.
 • Както при всички венозни манипулации, така и тук опасността от дълбока венозна тромбоза е голяма, ако не се профилактира. Затова след лазерното лечение прилагането подкожно на нискомолекуларни хепарини е задължително. Много рядка странична реакция при хепариновото лечение е ХИТ (хепарин индуцирана тромбоцитопения), водеща до застрашителни кръвоизливи.
 • Усложнение, като засядане на лазерното влакно или част от него или част от катетъра във вената, също е казуистика. Ако се случи, се прибягва към оперативно отстраняване.

Статистически опасните усложнения (като дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия, тежки инфекции) са изключително редки. Те са наблюдавани главно при пациенти с придружаваща захарна болест, наднормено тегло, или при много запуснати разширени вени. В сравнение с оперативния метод – стрипинг – тези усложнения са значително по-редки.

Причината за това е, че лечението с лазерна сонда е изключително щадящ метод и че двигателната способност на пациента е напълно запазена.

Принципно това лечение се извършва в хирургичeска операционна зала, но амбулаторно. В САЩ и в Европейския съюз методът е въведен от 1998 година и са излекувани хиляди пациенти по описания по-горе начин. Статистически обработените ранни и късни резултати от това лечение дават съществено предимство пред стандартното хирургично лечение – стрипинг. Ето по-съществените предимства:

 • Козметично - възможно най-добрия резултат - има само една пункция на вена
 • Много малки подкожни кръвоизливи
 • Подвижност на пациентите веднага след процедурата
 • Запазена работоспособност за следващите дни
 • Идеална за всички, които не желаят обща анестезия

Профилактика

• Движете краката си при всеки удобен момент. Когато работата ви изисква продължително седене или стоене в изправено положение, правете кратки почивки, като се разхождате или извършвате кръгообразни движения с краката. Раздвижването на краката и късите разходки на равномерни интервали от време са наложителни и при продължителни пътувания с кола, влак или самолет.
• Изберете подходящ спорт. Извършвано редовно и с подходящи обувки, ходенето е най-доброто упражнение за благоприятстване движението на кръвта във вените. Спортувайте плуване, бягане, каране на колело, танци. Спортове като тенис, хандбал, баскетбол не се препоръчват, тъй като водят до разширяване на вените.
• Избягвайте продължителното излагане на топлина, защото тя предизвиква разширение на вените. Поради това продължителното излагане на слънце, използването на топла кола-маска, горещите вани и сауни трябва да се избягват.
• Завършвайте вечерния си тоалет със студен душ на краката в посока отдолу нагоре. Той подобрява венозната функция и намалява чувството на болка и тежест в краката.
• Преодолейте запека и намалете излишните килограми. Запекът и наднорменото тегло причиняват повишено венозно налягане и могат да бъдат предотвратени с богата на фибри диета (плодове, зеленчуци, пълнозърнест хляб), повишен прием на течности (около 1,5 литра вода на ден) и ограничен прием на мазнини, тлъсто месо, кафе, алкохол.
• Носете свободни дрехи. Твърде тесните панталони, корсети, колани и пр. притискат вените и възпрепятстват венозното оттичане.
• Избирайте обувки с подходяща височина. Избягвайте равните подметки, както и токчета, по-високи от 5 см. Стремете се да носите обувки с ток между 3 и 5 см.
• Спете с поставени на високо крака. Повдигането им на височина 10-15 см по време на сън намалява венозния застой, като благоприятства венозното оттичане към сърцето.
• Масажирайте краката си възможно по-често. Започвайте от ходилата и продължавайте във възходяща посока.
• Ако почувствате болка и тежест в краката, подуване на глезените или вените на краката станат видими, посетете вашия личен лекар, за да може хроничната венозна болест да се диагностицира рано и своевременно да ви бъдат предложени превантивни мерки и лечение. Кажете на вашия лекар, ако сте бременна или използвате хормонална терапия, тъй като и в двата случая венозните симптоми могат да се влошат.

Специални упражнения

От легнало положение
1. Правете енергични движения с долните крайници като при каране на колело (15-20 пъти).
2. Извършвайте кръстосване и разкръстосване на изпънатите долни крайници, подобно на ножица (10-15 пъти).
3. Описвайте малки кръгове с изпънати долни крайници (до 10 пъти)
4. Сгъвайте и разгъвайте пръстите на ходилата при леко повдигнати и изпънати долни крайници (до 20 пъти).

В изправено положение
5. Ходете на пети 30 секунди.
6. Повдигайте се на палци (10-15 пъти).
7. Пристъпвайте от палци на пети и обратно (10-15 пъти)
8. При събрани пети разтваряйте встрани и прибирайте ходилата (10-15 пъти).